گالری فیلم ها - آرشیو

رئیس جمهور: سند تحول کشور با مشارکت  زبدگان دانشگاههای کشور تهیه شد / رئیس جمهور با اشاره به آماده شدن سند تحول دولت گفت: در تهیه سند تحول از زبدگان دانشگاهها، نخبگان و متخصصان استفاده شد.

رئیس جمهور: سند تحول کشور با مشارکت زبدگان دانشگاههای کشور تهیه شد / رئیس جمهور با اشاره به آماده شدن سند تحول دولت گفت: در تهیه سند تحول از زبدگان دانشگاهها، نخبگان و متخصصان استفاده شد.

آیت الله رییسی درباره سند تحول دولت اظهار داشت: از آغاز به کار دولت سیزدهم نگارش سند تحول آغاز شد که بیش از ۱۵ اندیشکده در این زمینه با دولت همکاری دارند. سند تحول با در برگرفتن موضوعات مختلف در کشور آماده شده است؛ مشکلات و راهکارها در این سند ارائه شده و بودجه سال ۱۴۰۱ ، مبتنی بر این سند تدوین شده است.

ادامه مطلب