گالری فیلم ها - آرشیو

دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید دانشگاه تهران:

دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید دانشگاه تهران:

نباید نسبت به برنامه‌های کشور بی تفاوت باشیم. دانشمندان و اندیشمندان کشور باید برنامه‌های قبلی توسعه کشور را آنالیزکنند و نقاط ضعف آنها را رفع کنند و برای برنامه هفتم توسعه کارهای تحقیقاتی و پژوهش محور انجام شود.

ادامه مطلب
دکتر زلفی گل، وزیر علوم در آیین تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید دانشگاه تهران:

دکتر زلفی گل، وزیر علوم در آیین تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید دانشگاه تهران:

از اساتید دانشگاه درخواست دارم برنامه اول تا ششم کشور را آنالیز کنند تا بتوانیم نقاط قوت را در تدوین برنامه هفتم تقویت و نقاط ضعف آن را ترمیم کنیم. برنامه هفتم توسعه کشور باید دانش بنیان و پژوهش محور باشد و برای هر برنامه باید تحقیق شود.

ادامه مطلب