گالری فیلم ها - آرشیو

مصاحبه با مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصاحبه با مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محمدهادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هنر به شرح و تفصیل نگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نسبت به فعالیت فرهنگی پرداخت. وی اساسا رویکرد این نهاد را نسبت به مقوله هنر و همچنین فعالیت‌های فرهنگی در دوران شیوع بیماری کوید ۱۹ تشریح کرد

ادامه مطلب