دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری - آرشیو

نیازهای فناورانه پتروشیمی کاویان  به مدیران  پارک علم و فناوری خلیج فارس ارائه شد

نیازهای فناورانه پتروشیمی کاویان به مدیران پارک علم و فناوری خلیج فارس ارائه شد گالری

معاون فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر گفت: با حضور مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان در نشست های B۲B با مدیران واحد های مختلف پتروشیمی کاویان، نیازهای فناورانه این پتروشیمی با مدیران واحد‌های مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس تبادل شد.

ادامه مطلب
یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱؛

یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ آغاز اجرا و تقسیم کار ملی» در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار می ‌شود.

ادامه مطلب