دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری - آرشیو

پایدار کننده واکسن آشامیدنی طیور ساخته شد
توسط محققان پارک علم و فناوری اردبیل؛

پایدار کننده واکسن آشامیدنی طیور ساخته شد

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اردبیل موفق به ساخت داروی محافظ و پایدار کننده واکسن آشامیدنی طیور با نام تجاری Blue Guard (محافظ آبی) شده است.

ادامه مطلب
نخستین دستگاه چندمنظوره در حوزه فیزیولوژی و تمرینات ورزشی طراحی و ساخته شد
توسط پژوهشگران پارک علم و فناوری البرز؛

نخستین دستگاه چندمنظوره در حوزه فیزیولوژی و تمرینات ورزشی طراحی و ساخته شد

توسط پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز، برای نخستین بار دستگاه فیزیولوژی ورزش طراحی و ساخته شد.

ادامه مطلب