دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری - آرشیو

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی و فرآورده های آن
توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزارمی شود؛

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی و فرآورده های آن

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی و فرآورده های آن، وبا هدف آگاهی بخشی در زمینه منابع آلاینده و باقیمانده سموم توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۸ آذرماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.

ادامه مطلب
تمجید دبیر کل سازمان جهانی گردشگری ازبرگزاری استارت آپ های گردشگری درپارک علم و فناوری همدان
در بازدید از پارک علم و فناوری همدان صورت گرفت ؛

تمجید دبیر کل سازمان جهانی گردشگری ازبرگزاری استارت آپ های گردشگری درپارک علم و فناوری همدان

زوراب پلولیکاشویی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری در حاشیه بازدید از نمایشگاه استارت آپ های گردشگری در پارک علم و فناوری همدان گفت: برای ایجاد انگیزه جهت حرکت گردشگری به سمت فناوری و نوآوری در عرصه گردشگری باید مسابقاتی برگزار شود تا استارت آپ ها در این بخش با شور هیجان به رقابت بپردازند .

ادامه مطلب