دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری - آرشیو

راه‌اندازی مرکز رشد مشترک دانشگاه صنعتی و پارک علم و فناوری کرمانشاه
در قالب امضای تفاهم‌نامه همکاری و با هدف هم‌افزایی صورت گرفت؛

راه‌اندازی مرکز رشد مشترک دانشگاه صنعتی و پارک علم و فناوری کرمانشاه

تفاهم‌نامه همکاری مشترک راه‌اندازی مرکز رشد مشترک دانشگاه صنعتی و پارک علم و فناوری کرمانشاه، با هدف هم‌افزایی این دو مجموعه منعقد شد.

ادامه مطلب