دکترمتقی طلب: درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری وزارت علوم ، بیش از 220 میلیارد ریال قرارداد بسته شد

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۲ کد : ۹۹۲۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۳۵
دکترمجید متقی طلب رئیس فن بازار پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم، گفت: درنمایشگاه امسال 15 مورد از مجموع مذاکرات انجام شده منتج به قرارداد به میزان 220 میلیارد ریال شد. به گزارش...
دکترمتقی طلب: درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری وزارت علوم ، بیش از 220 میلیارد ریال قرارداد بسته شد
دکترمجید متقی طلب رئیس فن بازار پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم، گفت: درنمایشگاه امسال 15 مورد از مجموع مذاکرات انجام شده منتج به قرارداد به میزان 220 میلیارد ریال شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمتقی طلب با اشاره به اینکه در بخش فن بازار امسال حرکت های رو به پیشرفتی داشتیم، گفت: از 820 مورد فناوری ارائه شده در فن بازار امسال 15 مورد از مجموع مذاکرات منتج به قرارداد شد.
وی افزود: بیش از 220 میلیارد ریال قرارداد بسته شد و به میزان 4 میلیون دلار توسط اتحادیه اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و 120 هزار دلار مربوط به جهاد خودکفایی قرارداد منعقد شد.
رئیس فن بازار پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم، گفت: امسال دراین نمایشگاه 13 کارگاه آموزشی برگزار شد همچنین 10 مورد بازدید سفرا و نمایندگان خارجی مستقر در ایران از این نمایشگاه صورت گرفت.
دکترمتقی طلب با اشاره به اینکه 3 شرکت از ترکیه در فن بازار امسال حضور داشتند، گفت: 10 مورد قرارداد بسته شده در زمینه کشاورزی، پزشکی و صنعتی بوده است.