دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و برگزاری کارگاه های آموزشی ، مراسم هفته پژوهش و فناوری را پر بار می کند

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۱ کد : ۹۷۷۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۱۸
معاون پژوهشی  پارک علم و فناوری گلستان در خصوص برپایی هر چه بهتر مراسم هفته پژوهش و فناوری گفت: دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی  و برگزاری کارگاه های آموزشی ،ایجاد همگرایی بین صنایع فع...
 معاون پژوهشی  پارک علم و فناوری گلستان در خصوص برپایی هر چه بهتر مراسم هفته پژوهش و فناوری گفت: دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی  و برگزاری کارگاه های آموزشی ،ایجاد همگرایی بین صنایع فعال استان ها و دانشگاه ها و پژوهشگران و نگاه قوی تر به محصولات دانش بنیان می تواند در برنامه های هفته پژوهش گنجانده شوند .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،  دکتر محمدسجاد جوزدانی معاون فناوری پارک علم و فناوری گلستان در خصوص تأثیر     پژوهش و فناوری در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تبدیل علم به ثروت گفت: برپایی هفته پژوهش و فناوری و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش هر دستگاه باعث ایجاد ارتباط صنعتگران و انگیزه در بین دانشجویان جهت حرکت به سمت تولید و ایجاد کسب و کار می شود که خروجی آن تولید ثروت از علم است.
وی در خصوص ارتباط صنعت و داتشگاه در پارک علم و فناوری گلستان افزود: به صورت کامل دانشگاه ها با پارک ها و مراکز رشد که به عنوان حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه است ارتباط گسترده ای دارند و پارک ها هم زمینه همکاری دو گروه را فراهم ساخته است.
وی در خصوص میزان هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی استان گلستان با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری این استان افزود: متاسفانه در استان گلستان خود محوری در دستگاه های اجرایی استان وجود دارد و به بحث پژوهش و فناوری بهایی داده نمی شود.
وی افزود : دستگاه های اجرایی باید در راستای توسعه فرهنگ فناوری قدم های عملیاتی بردارند و یک سیستم فناوری تشکیل دهند ولی این انگیزه در دستگاه ها کم است و باید از سوی وزارت خانه ها توجه ویژه در ارزیابی ها، در نوع ارتباط با مراکز فناوری و دانشگاهی اعمال شود.
دکتر جوزدانی درمورد تخصیص بودجه پژوهش در سطح کشور گفت: متاسفانه در حد بسیار پایین 1 درصد از بودجه به بحث فناوری اختصاص دارد.
معاون پژوهشی پارک علم و فناوری گلستان درخصوص دستاورد این پارک  درحوزه ارتباط با صنعت اظهارداشت: تجاری سازی محصول نوآورانه، فروش از دانش فنی ،تجاری سازی بیش از 30 مورد محصولات دانش بینان و رتبه 10 کیفی در سطح کشور، رتبه های برتر در جشنواره های علم تا عمل و فناوری های ارائه شده در جشنواره شیخ بهایی از جمله    دستاوردهای این پارک  درحوزه ارتباط با صنعت است.
وی درخصوص تحقق دانشگاه های نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین گفت:    در این خصوص می توان به مواردی از قبیل تدوین یک سناریوی دقیق در جهت کارآفرینی در دانشگاه ها، تامین بخشی از بودجه دانشگاه ها از محل فروش محصولات فناورانه، تغییر ارتقای اساتید بر مبنای کارآفرینی ، پایان نامه های عملی تر و مورد نیاز صنعت و بر مبنای تقاضا اشاره کرد.   
معاون پژوهشی پارک علم و فناوری گلستان در خصوص حضور رسانه های جمعی در هفته پژوهش و چگونگی روز و تاریخ آن اظهارداشت : در این خصوص بهتر است خبرنگاران استانی در نمایشگاه های کشوری و استانی حضور داشته باشند و انجام مصاحبه های تخصصی با فناوران برتر ، برگزاری مسابقات علمی دارای نوآوری ، مسابقات دیگر رادیو و تلویزیونی بر مبنای فناوری از دیگر موارد حضور رسانه های جمعی در هفته پژوهش است .