دستاورد جدید محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برای طراحی داروهای کارآمد تر ضدسرطان

۱۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۸ کد : ۹۷۰۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۱۷
پژوهشگران شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه‌ زنجان با استفاده از نانوذرات به عنوان نقاط کوانتومی، موفق به ارائه‌ یک روش جدید توانمند و حساس برای بررسی برهمکنش دارو و DNA شدند که اطلاعات بدست آمد...
پژوهشگران شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه‌ زنجان با استفاده از نانوذرات به عنوان نقاط کوانتومی، موفق به ارائه‌ یک روش جدید توانمند و حساس برای بررسی برهمکنش دارو و DNA شدند که اطلاعات بدست آمده از آن می‌تواند در طراحی داروهای ضدسرطان مفید واقع شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بررسی برهمکنش داروها و DNA، برای طراحی داروهای کارآمد تر ضد سرطان و درک بهتر فرآیندهای زیستی نظیر ترجمه ژن و رونویسی رشته DNA حائز اهمیت است. در این کار، سازوکار انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET) از دارو به نانوذره (نقاط کوانتومی)، سبب ایجاد یک روش فوق‌العاده حساس برای بررسی برهمکنش دارو با DNA شده است.
دکتر سمیه غلامی، دانش‌آموخته‌ شیمی تجزیه از دانشگاه علوم پایه زنجان و محقق طرح در خصوص تحقیقات صورت گرفته گفت: در این طرح، با توجه به درخشندگی و پایداری نوری بسیار مناسب نقاط کوانتومی، روش حساس و قدرتمند FRET برای مطالعه کمی برهمکنش داروی ضد سرطان اکتینومایسین، با دو رشته‌ای ژنوم طراحی شد.
وی افزود: بر این اساس، ثابت تعادل هیبریداسیون تشکیل ترکیب دارو- DNA تخمین زده شده، انطباق مناسب و قابل قبولی با مقادیر و شواهد موجود داشته و بیانگر یک اتصال قوی برای دارو با این دو رشته‌ای است.
محقق طرح تصریح کرد: به طور معمول DNA ژنوم دارای ساختار مارپیچ دوتایی است که در آن دو زنجیره شیمیایی بلند به دور یکدیگر پیچ خورده تا اطلاعاتی را رمزگذاری کنند که سلول‌ها برای ساخت و حفظ بدن به آن‌ها نیاز دارند. اما محققان در سال‌های اخیر مدل مارپیچ چهار رشته‌ای برای برخی توالی‌های غنی از باز گوانین و یا سیتوزین پیشنهاد کرده‌اند که احتمالاً زمانی در بدن انسان مشاهده می‌شوند که سلول شرایط سرطانی پیدا می‌کند.
محقق این طرح گفت: همچنین در نتایج این پژوهش مشاهده شد که با جایگزینی فلوروفورهای متداول با نقاط کوانتومی، سازوکار انتقال انرژی به‌ صورت کارآمدتر در این فرآیند عمل می‌کند. این امر با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌ فرد نقاط کوانتومی از جمله پایداری نوری بالا و درخشندگی بسیار خوب آن‌ها در مقایسه با فلورفورهای رنگی معمول رخ داده است.