درخشش عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور درنمایشگاه دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۸ کد : ۹۶۵۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۶۱
دکترشرقی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یزد به عنوان ایده برتر «بانک آب» درنمایشگاه دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و دربخش انتخاب ایده های نو و فناورانه به عنوان ایده برتر شناخت...
دکترشرقی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یزد به عنوان ایده برتر «بانک آب» درنمایشگاه دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و دربخش انتخاب ایده های نو و فناورانه به عنوان ایده برتر شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران دراین نمایشگاه که همزمان با مراسم گرامی داشت هشتادمین سال  تصویب قانون تاسیس دانشگاه دایر بود، از دکتر شرقی برای کشف و شناخت برخی پدیده ها،رفتارها و فرضیه ها ،با روندی هوشیارانه و خلاقانه به ایده ای نو و فناورانه،تقدیر و تشکر کرد.