درختکاری اصولی توسط دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۵ کد : ۹۶۲۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۲۲
رییس دانشکده جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم غرس نهال توسط دانشجویان گفت:  ما نهال کاری  را همانند هرسال به صورت اصولی انجام خواهیم داد زیر این امر جزو تعهدات ما م...
رییس دانشکده جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم غرس نهال توسط دانشجویان گفت:  ما نهال کاری  را همانند هرسال به صورت اصولی انجام خواهیم داد زیر این امر جزو تعهدات ما می باشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شتایی افزود: مراسم کاشت نهال یک کارگاه عملی است تا دانشجویان نحوه درست کاشت نهال در عرصه جنگل را از نزدیک بینند و امید می رود بتوانیم در راستای احیای عرصه های جنگلی گام برداریم.
وی افزود: مساله مهم به غیر از کاشت نهال  شرایط حفظ و نگهداری  آن است که ما باید سعی کنیم تا فرآیندی در نظر گرفته شود که نهالهای کاشته شده به درخت تبدیل شوند. از طرفی کاشت گونه های بومی که با شرایط آب و هوایی و خاک سازگاری داشته باشند. اهمیت ویژخ ای دارد و کمک می کنند تا این نهالها به رشد و تکامل برسند.