درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز به میزان 278 میلیارد ریال رسید

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۵:۲۴ کد : ۹۶۱۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۱۸
دکتر محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز از کسب درآمد اختصاصی این دانشگاه به میزان 278 میلیارد ریال در سال 94 خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر پورمحمدی با اعلام این خبر گفت: این میزان درآ...
دکتر محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز از کسب درآمد اختصاصی این دانشگاه به میزان 278 میلیارد ریال در سال 94 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر پورمحمدی با اعلام این خبر گفت: این میزان درآمد در حوزه های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و سایر محل ها به دست آمده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای سال 94 پیش بینی 280 میلیارد ریال درآمد اختصاصی شده بود که تقریبا صدرصد آن محقق شده است، یادآور شد: این امر در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین صورت گرفته که بخش عمده بودجه خویش را از درآمدهای حاصل از توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت به دست می آورند.
رئیس دانشگاه تبریز، با اعلام اینکه 33 میلیارد ریال از این درآمدهای اختصاصی از محل درآمدهای فعالیت های پژوهشی و قرارداد با واحد های صنعتی و دستگاه ها حاصل شده است، تصریح کرد: این میزان درآمد، حاصل انعقادقرارداد به مبلغ 67 میلیارد ریال بوده است و بقیه آن نیز جذب بدنه دانشگاه و مجریان طرح های پژوهشی شده است.
دکتر پورمحمدی با اشاره به درآمد های آموزشی نیز افزود: در آمد حاصل از این بخش 180 میلیارد ریال بود که در این میان 100، 73 و 7 میلیارد ریال به ترتیب از درآمد از دوره های شبانه، پردیس دانشگاه و دانشگاه های اقماری به دست آمده است.
وی میزان درآمد از محل خدمات دانشجویی را 5/21 میلیارد ریال از اجاره اماکن و خدمات تغذیه اعلام کرد و افزود: سایر درآمدهای این دانشگاه در سال گذشته، مبلغ 5/44 میلیارد ریال بوده که از محل ارائه خدمات آزمایشگاهی حاصل شده است.