دخالت در سیاست و تعیین سرنوشت وظیفه همه افراد جامعه است

۲۵ آبان ۱۳۹۳ | ۱۵:۴۲ کد : ۹۵۲۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۲۰
علی مطهری نماینده مردم تهران در همایش " ایران، امروز و سیاست" در دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: دخالت در سیاست و تعیین سرنوشت وظیفه همه افراد جامعه است واین موضوع اولین بار توسط سید جماال الدین...
علی مطهری نماینده مردم تهران در همایش " ایران، امروز و سیاست" در دانشگاه صنعتی بیرجند گفت:  دخالت در سیاست و تعیین سرنوشت وظیفه همه افراد جامعه است واین موضوع  اولین بار توسط سید جماال الدین اسدآبادی عنوان شد ..
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رمز پیروزی نهضت اسلامی وابستگی دین و سیاست بوده است اظهار داشت :یکی از عللی که نهضت اسلامی باقی مانده دخالت مردم در امور سیاسی بوده که به عنوان یک تکلیف دینی مطرح و همچنان ادامه دارد.
وی افزود:برای ورود به حوزه سیاست بصیرت و روشن بینی نیاز است و با ذهن خالی و تحصیل و تفکر نمی توان وارد یافته و مؤثر واقع شد.
وی با بیان اینکه در مقابل وابستگی دین با سیاست جدایی دین از سیاست مطرح بود اظهار داشت : همبستگی دین و سیاست به معنای این بود که استبداد سیاسی به خود قداست دینی بدهد و مردم مسلمان سرنوشت خود را مسئولیت دینی بشمارند.
مطهری در ادامه با بیان اینکه وظیفه دانشجو و دانشگاه نیز دخالت در سیاست است گفت : رسالت اجتماعی دانشجو مضاعف از عموم مردم بوده و باید بیشتر در شرایطی که می تواند در امور سیاسی کشور دخالت و اظهار نظر کند.
وی اظهار کرد : همان طور که قبل از انقلاب جنبش دانشجویی تاثیر فراوان در انقلاب و مقابله با استکبار داشت اکنون نیز نیاز است در حوزه سیاسی وجنگ نرم و تمام صحنه ها دانشجو حضوری فعال یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت در حوزه سیاست و نقد حکومت همیشه نیاز حکومت  است افزود : حکومت همیشه نیاز مند نقد سازنده است. و به آن اهمیت می دهد و هیچ حکومتی بی نیاز از نقد نیست .

( ۱ )