دانشگاه فردوسی مشهد محل فرصت مطالعاتی دانشجوی دانشگاه جیرونا

۳۰ تیر ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۶ کد : ۹۳۶۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۸۳
سید علی حسینی، دانشجوی دکتری سیستم های اطلاعاتی دانشگاه جیرونا اسپانیا، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد را برای فرصت مطالعاتی خود انتخاب کرده است.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این دانشجوی دکترا...
دانشگاه فردوسی مشهد محل فرصت مطالعاتی دانشجوی دانشگاه جیرونا
سید علی حسینی، دانشجوی دکتری سیستم های اطلاعاتی دانشگاه جیرونا اسپانیا، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد را برای فرصت مطالعاتی خود انتخاب کرده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این دانشجوی دکترا دانش آموخته کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی است که هم اکنون در رشته سیستم های اطلاعاتی دانشگاه جیرونا اسپانیا در حال تحصیل می باشد.
رساله دکتری وی در خصوص نظرکاوی و به راهنمایی استاد تمام دانشگاه جیرونا، دکتر "دلا روسا" می باشد که در "آزمایشگاه پژوهش بر عامل ها" مشغول به فعالیت است.
وی در خصوص هدف از انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد برای انجام فرصت مطالعاتی گفت: تخصص دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی در زمینه هوش مصنوعی و ریاضیات فازی و امکانات دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان از مهم ترین دلایل این انتخاب بوده است.
گفتنی است وی در این رساله با رویکرد پردازش متن بر روی نظرکاوی فعالیت و به بررسی نوشته های موجود از یک کاربر و مقایسه نظرات او با دیگر کاربران خواهد پرداخت.

( ۲ )