دانشگاه فردوسی مشهد بر سکوی قهرمانی دوومیدانی المپیاد ورزشی دانشجویان ایستاد

۰۴ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۰ کد : ۹۳۵۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۰۷
مسابقات دوومیدانی دردوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر پس از دو روز رقابت نزدیک و زیبای دوندگان دانشجو با قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،...
دانشگاه فردوسی مشهد بر سکوی قهرمانی دوومیدانی المپیاد ورزشی دانشجویان ایستاد
مسابقات دوومیدانی دردوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر پس از دو روز رقابت نزدیک و زیبای دوندگان دانشجو با قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسید.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در مسابقات دو ومیدانی که در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در 22 ماده برگزار شد در پایان تیم دانشگاه فردوسی مشهد با 83 امتیاز  بر صدر جدول ایستاد، تیم دانشگاه تهران با 70.5 امتیاز دوم شد و تیم دانشگاه شیراز با 70 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.
براساس این گزارش نتایج انفرادی این رقابتها به این شرح می باشد:
پرتاب نیزه : 1-بهزاد ذبیحی دانشگاه تبریز 2- صنعان محمدی خو دانشگاه خوارزمی 3- محمود حاتمی قوحق دانشگاه گنبد
پرش با نیزه: 1- امیر محمد صلح میرزایی دانشگاه شیراز 2- جعفر کریمی نژاد دانشگاه اصفهان 3- وحید اسکندری دانشگاه تهران
پرش ارتفاع: 1- مجید عامری دانشگاه پیام نور تهران2- سامان ذکایی دانشگاه سیراز 3- جعفر کریمی نژاد دانشگاه اصفهان
پرش طول:  1- یاسر مصیبی استادی دانشگاه بیرجند 2- کیومرث پناهنده دانشگاه قوچان 3- امیر قربانی دانشگاه تبریز
پرش سه گام:  1- سینا قدسی دانشگاه شیراز 2- بهداد تندپا دانشگاه تبریز 3- محمود بهادر دانشگاه شهرکرد
5000 متر: 1- محمدرضا بوترابی دانشگاه پیام نور تهران2- محمدجواد صیادی دانشگاه اصفهان 3- رحیم رستگاری دانشگاه تهران
10000 متر: 1- محمدجواد صیادی دانشگاه اصفهان 2- مجید گنجی دانشگاه شاهرود 3- رضا عزیزیان عیسی لو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
10 کیلومتر پیاده روی: سعید عباسی دانشگاه شهید بهشتی 2- وحید پروین دانشگاه ملایر 3- مسلم ملک لی دانشگاه محقق اردبیلی
400*4 متر امدادی:  1- دانشگاه فردوسی مشهد 2-  دانشگاه شیراز 3 - دانشگاه بیرجند
دهگانه: 1- وحید اسکندری دانشگاه تهران 2- شهریار نظری دانشگاه مازندران 3- امیر قربانی دانشگاه تبریز
100 متر:  1- صابر مهری دانشگاه علامه طباطبایی 2- کیومرث پناهنده دانشگاه قوچان 3 – سیدباقر حسینی دانشگاه اصفهان
200 متر: 1- هادی پورمناف دانشگاه تبریز 2- صابر مهری دانشگاه علامه طباطبایی 3- احمد سعادتی دانشگاه تبریز
400 متر: 1- سیدرضا کاشف دانشگاه فردوسی مشهد 2- محسن زرین افظل دانشگاه شهیدبهشتی 3- مصطفی حسین پور غیرانتفاعی خاوران
800 متر:  1- علی فهیمی دانشگاه اراک 2- مصطفی حسین پور دانشگاه غیرانتفاعی خاوران 3- محمدرضا نعمتی دانشگاه شیراز
1500 متر:  1- علی فهیمی دانشگاه اراک 2- مجید گنجی دانشگاه شاهرود 3- سعید خیری فر دانشگاه سراج تبریز
110 مانع: 1- کیومرث پناهنده دانشگاه قوچان 2- وحید اسکندری دانشگاه تهران 3- مرتضی علی عرب دانشگاه فردوسی مشهد
400 مانع:1- علی شفاف دانشگاه گیلان 2- سعید سالاری دانشگاه شیراز 3- کاظم لطفی دانشگاه فردوسی مشهد
3000 مانع: 1- محمد رضا ابوترابی دانشگاه پیام نور تهران2- مهدی جلیلی دانشگاه اصفهان 3- رحیم رستگاری دانشگاه تهران
پرتاب وزنه:  1- یعقوب عزیزی دانشگاه علامه طباطبایی 2- سعید حمیدی ساوجی دانشگاه فردوسی مشهد 3- صنعان محمدی فر دانشگاه خوارزمی
پرتاب دیسک: 1- پیام عباسیان مهر دانشگاه فردوسی مشهد 2- غلام کمری دانشگاه لرستان 3- رضا خزایی سناباد مشهد
پرتاب چکش: 1- پیام عباسیان مهر دانشگاه فردوسی مشهد 2- رضا سلیمانی دانشگاه مازندران 3- اسلام همتی دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
100*4 متر امدادی: 1- دانشگاه تبریز 2- دانشگاه شیراز 3 – دانشگاه گیلان

( ۱ )