دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل جز 10 دانشگاه برتر صنعتی کشور

۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۸ کد : ۹۳۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۲۳
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای چهارمین سال متوالی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را به صورت رسمی براساس ۲۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتم...
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای چهارمین سال متوالی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را به صورت رسمی براساس ۲۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی - اقتصادی رتبه بندی کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس این گزارش شاخص ها و معیارهای رتبه بندی و متدولوژی محاسبه رتبه بندی مربوطه و نیز وزن اختصاص یافته به هرشاخص و مؤلفه های آن مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی در شهر جده عربستان است که توسط خبرگان علم رتبه بندی تهیه و تدوین شده اند.
همچنین رتبه بندی سال ۱۳۹۲ در ۵ زیر گروه شامل دانشگاه های جامع، دانشگاه های صنعتی، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، دانشگاه های هنر و دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شده است.
در رتبه بندی دانشگاه های صنعتی کشور، دانشگاه های امیرکبیر، شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، نوشیروانی بابل، صنعتی سهند، صنعتی شیراز و صنعتی ارومیه به ترتیب در لیست ۱۰ دانشگاه برتر قرار دارند.
براساس این گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با ارائه رتبه بندی های مختلف، شاخص ها و معیارهای جامع کلیه نیازهای جامعه دانشگاهی را در نظر گرفته و همچون نقشه راه مسیر مناسب جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری را پیش روی مسئولان، جامعه علمی کشور و دولت قرار داده است.
همچنین اطلاعات دقیق رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخل کشور بر روی درگاه گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس ur.isc.gov.ir قابل مشاهده است.

( ۱ )