دانشگاه شاهرود نگاه ویژه ای به بحث کارآفرینی دارد

۲۲ دی ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۹ کد : ۹۲۸۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۱۴
دکترمحمدمهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود با بیان اینکه پیش از این ماموریت اصلی دانشگاه، صرفاً آموزشی و پژوهشی بوده، گفت: در حال حاضر دانشگاه ها نگاه ویژه ای به بحث کار آفرینی دارند. به گزارش روابط عمومی و...
دکترمحمدمهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود با بیان اینکه پیش از این ماموریت اصلی دانشگاه، صرفاً آموزشی و پژوهشی بوده، گفت: در حال حاضر دانشگاه ها نگاه ویژه ای به بحث کار آفرینی دارند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترفاتح که درنشست مسئولان مراکز مشاوره 8 دانشگاه کشور در دانشگاه شاهرود سخن می گفت، با بیان این که دانشگاه به بحث کار آفرینی نگاه ویژه ای دارد، گفت: همه نهادها و مردم درارتباط  با این موضوع ازدانشگاه انتظار دارند و عنصر اصلی دراین امر، خود دانشگاه است.
وی با برشمردن اقداماتی جهت تربیت و هدایت دانشجویان برای کار آفرینی افزود: اگر دانشجو واجد این شرایط نباشد ما دراین ماموریت موفق نبوده ایم.
دکترفاتح با اشاره به اهمیت و نقش حساس مراکز مشاوره در دانشگاه ها، تصریح کرد: دانشجو از هرحیثی باید برای یادگیری مهیا باشد چرا که اگر دلسرد بوده و انگیزه، امید، استعداد و فضای فیزیکی و محیطی آرامی نداشته باشد، مطمئناً این امر محقق نخواهد شد و آمادگی دانشجو برای یادگیری منوط به ایفای نقش خوب مشاوران دانشگاه ها است.
رئیس دانشگاه شاهرود با برشمردن خطرهایی نظیر فساد و اعتیاد که درکمین دانشجویان است، گفت: دراین شرایط پرخطر مشاوره دادن کاری بسیار حرفه ای و  پیچیده است.
وی درادامه افزود: درکنار این مسئله هفتاد هزار هیئت علمی در کشور داریم که ارتباط مستقیم  و رودررویی با دانشجو دارند و مشاوران دانشگاهی باید از این فرصت و نیز امکانات موجود دانشگاه ها نظیر فضای مجازی بهره برداری کنند و با برنامه ریزی، هماهنگی و کار با مدیریت از فرصت های جدید استفاده کنند.
دکترفاتح با بیان این که دانشگاه شاهرود با 277 عضو هیئت علمی در یکصد و 78 رشته گرایش و 15 دانشکده فعال و چندین پژوهشکده در 4 پردیس با وسعتی بیش از 180 هکتار فعالیت دارد و اغلب رشته ها را درکلیه مقاطع دارد، برای مسئولان و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 3 و 4 کشور آرزوی اوقاتی خوش در دانشگاه شاهرود کرد.