دانشگاه حکیم سبزواری، پیشرو درعرصه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه های کشور

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۷ کد : ۹۲۶۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۹
محمدابراهیم رحیم زاده مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری از پیشرو بودن این دانشگاه درعرصه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه های کل کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رحیم زاده دراین خصوص گفت: کیفی...
محمدابراهیم رحیم زاده مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری از پیشرو بودن این دانشگاه درعرصه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه های کل کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رحیم زاده دراین خصوص گفت: کیفیت فعالیت های فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری در دوسال گذشته به گونه ای بوده که همواره و در طی این مدت اخبار حوزه فرهنگی دانشگاه بیشترین انعکاس را بر روی سایت فرهنگی وزارت علوم داشته است.
وی با اشاره به این مهم که دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها دارد، افزود: با توجه به رویکرد مدیریت جدید دانشگاه مبنی بر کیفی سازی فعالیت های فرهنگی، سعی مجموعه فرهنگی دانشگاه براین است که برنامه های فرهنگی علاوه بر کمیت مناسب از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
رحیم زاده گفت: بی شک این رویکرد تازه سبب شد که فعالیت های فرهنگی ما در دانشگاه بیشترین پوشش را توسط حوزه فرهنگی وزارت علوم داشته باشد.
مدیرفرهنگی دانشگاه با تاکید بر اینکه فرهنگ روح دانشگاه است، گفت: نمی توان به یک دانشگاه توسعه یافته فکر کنیم اما مسئله فرهنگ را مورد غفلت قرار دهیم.
رحیم زاده همچنین نقش کار فرهنگی در دانشگاه را مهم ارزیابی کرد و گفت: کار آموزش یک بخش از وظیفه دانشگاه و بخش دیگر وظیفه دانشگاه ها تربیت انسان‌های فرهنگی است و مسئولان در دانشگاه ما به خوبی اهمیت کار فرهنگی در دانشگاه را درک کرده اند.
مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری درادامه موفقیت های حاصله را نتیجه تلاش همکاران در حوزه فرهنگی و سیاستگذاری های کلان شورای فرهنگی دانشگاه دانست.