دانشگاه تبریز و شرکت برق منطقه ای آذربایجان در زمینه سیستم اتوماسیون صنعت برق تفاهم نامه همکاری امضا کردند

۰۱ تیر ۱۳۹۴ | ۱۵:۳۸ کد : ۹۲۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۶۰
دانشگاه تبریز و شرکت برق منطقه ای آذربایجان، در راستای آموزش و افزایش توانمندی کارکنان برق منطقه ای آذربایجان و نیز برگزاری چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهش...
دانشگاه تبریز و شرکت برق منطقه ای آذربایجان در زمینه سیستم اتوماسیون صنعت برق تفاهم نامه همکاری امضا کردند
دانشگاه تبریز و شرکت برق منطقه ای آذربایجان، در راستای آموزش و افزایش توانمندی کارکنان برق منطقه ای آذربایجان و نیز برگزاری چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این تفاهم نامه با محوریت برگزاری چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق به امضای دکتر محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز و مهندس حسین صبوری، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان رسید.
دانشگاه تبریز برای افزایش توانمندی کارکنان برق منطقه ای و نیز تبادل تجارب در زمینه سیستم های اتوماسیون در صنعت، اتوماسیون در سیستم های حفاظتی و کنترل، نو آوری و تکنولوژی های جدید در اتوماسیون صنعت برق، بومی سازی و ساده سازی سیستم های اتوماسیون در صنعت برق و اقدامات انجام شده، ارتباطات در سیستم های اتوماسیون صنعت برق، کاربرد پروتکلEC61850 در صنعت برق، قابلیت اطمینان و امنیت سیستم های اتوماسیون، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری های اتوماسیون در صنعت برق، سیستم های اتوماسیون واسکادا، سخت افزارها و نرم افزارهای اتوماسیون همکاری خواهد کرد.
گفتنی است چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق ایران، چهارم و پنجم اسفندماه سال جاری به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد و در این ارتباط هم دکتر محمد مقدم واحد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز و حسین قربانپور، عضو هیات مدیره این شرکت به عنوان نماینده سازمان در اجرای این قرارداد هستند.