دانشجویان روزانه دوره های دکتری تخصصی دانشگاه های دولتی وام می گیرند

۳۰ مهر ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۳ کد : ۹۱۳۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۱۵
با عنایت به ضرورت حمایت از دوره های دکتری و به منظور کاهش دغدغه های دانشجویان و ارتقای سطح کیفی تحصیلی آنها ، وام ویژه به دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشوراختصاص می یابد .به ...
دانشجویان روزانه دوره های دکتری تخصصی دانشگاه های دولتی وام می گیرند
با عنایت به ضرورت حمایت از دوره های دکتری  و به منظور کاهش دغدغه های دانشجویان و ارتقای سطح کیفی تحصیلی آنها ، وام ویژه به دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشوراختصاص می یابد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این وام منحصرا به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه های دولتی تعلق می گیرد و دانشجویان بعد از گذراندن امتحان جامع می توانند برای استفاده از این وام اقدام کنند .
گفتنی است دریافت کنندگان این وام هیچ تعهدی به جز باز پرداخت مبلغ وام نخواهند داشت .