خلق مفاهیم قرآنی و روایی در قالب اثر هنری رحل توسط دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان

۱۰ آبان ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۳ کد : ۹۱۰۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۰۴
ابوذر عباسی رزگله فارغ التحصیل رشته هنر اسلامی (گرایش چوب) دانشگاه هنر اصفهان طی فرایند انجام پروژه پایانی خود با عنوان "فرجام شناسی رابطه انسان و معاد با محوریت سوره واقعه" اقدام به ساخت رحل قرآنی ...
ابوذر عباسی رزگله فارغ التحصیل رشته هنر اسلامی (گرایش چوب) دانشگاه هنر اصفهان طی فرایند انجام پروژه پایانی خود با عنوان "فرجام شناسی رابطه انسان و معاد با محوریت سوره واقعه" اقدام به ساخت رحل قرآنی با مفاهیمی قرآنی و روایی در طول یکسال کرده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، شیروانی مدیر گروه هنر اسلامی دانشکده هنر ادیان و تمدنهای دانشگاه هنر اصفهان، در این خصوص گفت: ابعاد این اثر 5*15*46/5 بوده و در ساخت آن از تکنیک های درودگری، منبت، معرق، مشبک منبت و معرق منبت استفاده شده است و برای این پایان نامه نمره کامل20 مورد تأیید هیئت داوران قرار گرفت.
آیت ا... علامه استاد راهنمای این اثر در این خصوص تصریح کرد: توازن ، ترابُط و نمادانگاری با استفاده از اصول معرفت هنر قرآنی، رمز پیشرو بودن این اثر است. در حقیقت این اثر ، تجسیم شده مفاهیم یک دوره تاریخ هنر شیعی است که از اثر ماندگار حسن ابن سلیمان اصفهانی آغاز و تا زمان حاضر و بعد از آن ادامه پیدا خواهد کرد به طوری که رحل فرقان خواهد توانست از تمام زوایا مفاهیم جهان بینی و ایدئولوژی هنر شیعی را به صورت عینی به منصه ظهور برساند و یک خروج آشکار و عملی از هنر در قالب انتزاعی باشد.
وی پذیرش راهنمایی این اثر را بر اساس تعداد زیادی از آیات و احادیث به کارگرفته شده در خلق آن دانست که باعت خواهد شد بیش از زمان حاضر در آینده درخشش پیدا کند.
استاد منصوری راهنمای بخش عملی پایان نامه نیز ضمن اشاره به ویژگیهای این اثر خاطرنشان کرد: اهمیت کار این اثر (رحل قرآنی) در این است که  علاوه بر تکنیکهای به کار رفته، به مفاهیم و مضامین شیعی در قالب هنر اسلامی توجه مبسوطی شده است.