خدمات دانشگاه جامع علمی کاربردی به دانشجویان شاهد و ایثارگر اعلام شد

۰۸ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۴ کد : ۹۰۹۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۵۴
روند ثبت و بررسی اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی در سامانه آموزشی سجاد، اعلام شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تاکنون 11 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه جامع ع...
روند ثبت و بررسی اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی در سامانه آموزشی سجاد، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تاکنون 11 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه جامع علمی کاربردی شناسایی شده و در سامانه سجاد ثبت نام کرده اند.
بعد از ثبت نام، وضعیت این گروه از دانشجویان در جهت برخورداری از تسهیلات تحصیل رایگان درج می شود.
گفتنی است دانشجویانی که وضعیت ایثارگری شان در ستون وضعیت سامانه سجاد با عبارت مشمول تحصیل رایگان مشخص شده امکان استفاده از خدمات بنیاد شهید برای تحصیل رایگان را دارند.