حمایت 100 میلیون ریالی دانشگاه یزد از طرح های پژوهشی کاربردی

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۰ کد : ۹۰۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۳۲
دکتر سید محمدتقی المدرسی معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد با اشاره به تشکیل شورای طرح های پژوهشی کاربردی در این دانشگاه، سقف حمایت مالی از طرح های پژوهشی مصوب را که منجر به حل مشکل یا مسأله ای از دانش...
دکتر سید محمدتقی المدرسی معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد با اشاره به تشکیل شورای طرح های پژوهشی کاربردی در این دانشگاه، سقف حمایت مالی از طرح های پژوهشی مصوب را که منجر به حل مشکل یا مسأله ای از دانشگاه شود، 100 میلیون ریال اعلام کرد که از ردیف بودجه های پژوهشی این دانشگاه قابل پرداخت است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر المدرسی با اعلام این خبر افزود: شورای طرح های پژوهشی کاربردی متشکل از معاون پژوهش و فناوری، مدیر امور پژوهشی، مدیر دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری، مدیر دفتر طرح های عمرانی، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و دو نفر نماینده منتخب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد است که وظیفه بررسی و تصویب طرح ها را برعهده دارد.
وی در ادامه از برگزاری پنجمین جلسه این شورا در تاریخ هجدهم خردادماه با دستور کار بررسی طرح های پیشنهادی واحدهای مختلف دانشگاه خبر داد و افزود: در این جلسه طرح های پژوهشی پیشنهادی از سوی دفتر طرح های عمرانی، دفتر نظارت و ارزیابی و دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد در ادامه اظهار داشت: واحدهای مختلف دانشگاه می توانند سفارش دهنده طرح های پژوهشی کاربردی باشند. مجریان طرح ها می‌توانند اعضای هیئت علمی، پژوهشگران مراکز پژوهشی و پژوهشکده های دانشگاه و اعضای شرکت های دانش بنیان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دانش آموختگان دانشگاه ها باشند.
دکتر المدرسی خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص شورا، باید از متخصصان و اعضای  هیئت علمی دانشگاه به عنوان همکار اصلی برای اجرای بهتر طرح کمک گرفته شود.
وی افزود: ضروری است پیشنهاددهندگان طرح ها، پیشنهادهای خود را صرفا از طریق واحد سازمانی سفارش دهنده که ناظر طرح نیز خواهد بود به حوزه معاونت پژوهشی ارسال کنند.
وی حداکثر حق التحقیق قابل پرداخت به هر پژوهشگر از کلیه طرح های وی معادل 16 ساعت در هفته اعلام کرد و افزود: شورا طرح هایی را تصویب می کند که ماهیت پروژه های عمرانی یا اجرایی نداشته باشند.
به گفته وی طرح باید ماهیت مطالعاتی و پژوهشی داشته و منجر به حل مشکل یا مسأله ای از دانشگاه شود و لازم نیست این طرح ها الزاما به گسترش مرزهای دانش منتهی شوند.