حضور نماینده دانشگاه آکیتا ژاپن دردانشگاه شهیدباهنرکرمان

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۷ کد : ۸۹۸۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۵
نشست مسئولان دانشگاه شهید با هنر کرمان با نماینده دانشگاه آکیتا ژاپن با حضور دکتراحتشام زاده معاون پژوهشی و فناوری، دکتربصیری معاون فرهنگی و اجتماعی، دکترصیدنژاد مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی...
نشست مسئولان دانشگاه شهید با هنر کرمان با نماینده دانشگاه آکیتا ژاپن با حضور دکتراحتشام زاده معاون پژوهشی و فناوری، دکتربصیری معاون فرهنگی و اجتماعی، دکترصیدنژاد مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی، دکترشیرازی رئیس دانشکده فنی و مهندسی، دکترابراهیمی، دکترماشین چی و دکترجهان شاهی و دکتر احمدی پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر و دکترسعید جلیلی نصرآبادی نماینده بین الملل دانشگاه آکیتا ژاپن در محل دانشگاه شهید با هنر کرمان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست دکترصید نژاد مدیرگروه همکاری های علمی و بین المللی ضمن خوش آمد گویی به نماینده بین الملل دانشگاه آکیتا ژاپن گزارشی ازدانشگاه شهیدباهنر ارائه کرد و ابرازداشت که هدف دانشگاه ارتباط با مراکز مهم و معتبر علمی و تحقیقاتی دردنیاست.
سپس دکترسعید جلیلی نصرآبادی نماینده بین الملل دانشگاه آکیتا ژاپن اشاره ای به سیاست های دانشگاه آکیتا داشت و گفت: ژاپن در زمینه های نفت، گاز، اکولوژی و حتی پزشکی دانشکده های خوبی دارد و آماده همکاری با دانشگاه شهیدباهنر می باشد و یادآور شد به دلیل گستردگی زبان ژاپنی لازم است افرادی که به این زبان تسلط ندارند یک دوره 6 ماهه بگذراند و برای مدت 3سال ادامه دهند تا اشراف پیدا کنند.
درادامه این نشست، نحوه و موارد همکاری دو طرف به ویژه در زمینه های مهندسی معدن، زمین شناسی، ادبیات فارسی و رشته های مختلف مهندسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقررشد دکتر جلیلی نصرآبادی ضمن انعکاس نقطه نظرات مسئولان دانشگاه شهید باهنر به دست اندرکاران دانشگاه آکیتا، تحکیم روابط دو طرف را در قالب یک تفاهم نامه رسمی پیگیری کند.