حضور مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو - ایران در جلسه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا (س)

۲۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۳ کد : ۸۹۵۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۲۸
دکتر محمدرضا سعیدآبادی مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران  در جلسه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا (س) که با حضور دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهرا (س)، معاونان دانشگاه و مع...

دکتر محمدرضا سعیدآبادی مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران  در جلسه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا (س) که با حضور دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهرا (س)، معاونان دانشگاه و معاونان پژوهشی و نماینده دانشکده ها برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در ابتدا دکتر خزعلی با اشاره به سیاست وزارت علوم در زمینه بین المللی شدن دانشگاه ها، به هم سویی فعالیت های دانشگاه الزهرا (س) با اهداف وزارت علوم بویژه در زمینه مبادلات علمی و جذب دانشجویان غیر ایرانی اشاره کرده و ارتباطات علمی را بهترین شیوه حل اختلافات در دنیای کنونی دانست.

وی همکاری میان یونسکو و دانشگاه الزهرا (س) را مهم تلقی کرده و به ویژه تاکید یونسکو بر آموزش زنان و دختران و حل مسائل اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان را از زمینه های همکاری دانشگاه الزهرا (س) و یونسکو دانست.

در ادامه دکتر سعیدآبادی ضمن اشاره به فعالیت های سازمان یونسکو در زمینه صلح و توسعه جهانی، به برخی زمینه های همکاری دانشگاه الزهرا (س) با سازمان یونسکو اشاره کرد و گفـت:  پیشنهاداتی همچون نام گذاری سال ها و روزها در سطح جهانی، برگزاری کارگاه های توانمند سازی برای دختران، تشکیل کرسی دانشگاهی یونسکو مخصوص بانوان، در نظر گرفتن جایزه ملی برای زنان دانشمند با حمایت یونسکو از این دسته فعالیت ها می باشد.