حضور دانشگاه زنجان در شورای بین‏المللی دانشگاه ها

۲۵ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۳:۲۵ کد : ۸۸۶۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۳۸
<span id="ms-rterangepaste-start"></span> <div style="margin: auto 11.35pt auto 25.5pt"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">دومین جلسه شورای بین المللی دانشگاه های دنیا (</span><font face="Calibri"><span dir="ltr" style="line-height: 150%; font-size: 20pt">IUC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) در شهر آنکارا با حضور رؤسا و نمایندگان 114 دانشگاه از 29 کشور جهان تشکیل شد.</span></div> <div style="margin: auto 11.35pt auto 25.5pt"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین شورا ضمن ارائه گزارش سه سال اخ</span></div> ...
دومین جلسه شورای بین المللی دانشگاه های دنیا (IUC) در شهر آنکارا با حضور رؤسا و نمایندگان 114 دانشگاه از 29 کشور جهان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین شورا ضمن ارائه گزارش سه سال اخیر توسط هیئت مدیره و رئیس شورا، دکتر اورهان حکمت عزیز اوقلو، بر اهداف و چشم انداز پیش روی این شورا درسه سال آینده تأکید کرد.
همچنین طی سه سال از تأسیس این شورا 114 دانشگاه از 29 کشور دنیا، عمدتاً از کشورهای درحال توسعه و مسلمان، تاکنون عضو این شورا شده اند و هدف آن افزایش عضویت دانشگاه های دیگر است، دراین بین تاکنون 7 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران شامل: دانشگاه های زنجان، تبریز، شیراز، شهید مدنی آذربایجان، رفسنجان، هنر اصفهان و دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو این شورا شده اند.
دانشگاه زنجان با سه نفر نماینده شامل دکتر محسن افشارچی رئیس دانشگاه زنجان،  دکتر جلال صبا معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه و دکتر اسماعیل کرمی دهکردی رئیس اداره همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان دراین جلسه حضور داشتند .
همچنین در این نشست انتخابات جدید هیئت مدیره و کمیته های تصمیم گیری صورت گرفت که نمایندگان دانشگاه های کشورمان توانستند جایگاهی را دراین کمیته ها به خود اختصاص دهند.
همچنین دربین رؤسای دانشگاه های شرکت کننده دکترافشارچی به عنوان نماینده دانشگاه زنجان  به عنوان عضو کمیته علمی آن شورا انتخاب شد و دکتر کرمی دهکردی به عنوان عضو کمیته مشاوره ای شورا و دکتر پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریزنیز به عنوان عضو هیئت مدیره شوا انتخاب شدند.
دراین شورا دکترافشارچی با ارائه یک سخنرانی کوتاه درخصوص معرفی دانشگاه زنجان و اهداف آن ، بر تقویت هرچه بیشتر آن شورا و نقش آفرینی آن درحل مسائل امروزی دنیا تأکید کرد.