چهارمین نشست شورای زنان دانشگاه خوارزمی برگزار شد

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۲ کد : ۸۷۳۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۷۲
چهارمین نشست شورای زنان دانشگاه خوارزمی با حضور دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه ، دکتر مهناز آذرنیا مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان، دکتر نسرین اکبری دبیر کمیسیون زنان خانۀ صنعت، معدن و تجارت ، مرجان ...
چهارمین نشست شورای زنان دانشگاه خوارزمی با حضور دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه ، دکتر مهناز آذرنیا مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان، دکتر نسرین اکبری دبیر کمیسیون زنان خانۀ صنعت، معدن و تجارت ، مرجان آقاجان زاده هوشیار عضو هیئت رئیسۀ اتاق مدیران زن کشور و نمایندگان زن دانشکده های مختلف در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکتر سبحان اللهی با ارائۀ گزارشی از پیشینۀ غنی دانشگاه در رشته های علوم پایه، ریاضیات و ... مأموریت دانشگاه را تقویت نیروی انسانی و تولید علم و در راستای رفع نیازهای جامعه در بخش آموزش و پژوهش دانست.
رئیس دانشگاه خوارزمی ارتباط دانشگاه با صنعت را مقولۀ بسیار مهم و پیچیده ای دانست که باید در سایۀ اعتماد صنعت به دانشگاه ها و جسارت دانشگاه ها در ورود به صنعت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت دانشگاه در حوزه های دانشجویی و کارمندی را بانوان تشکیل می دهند، باید از آنان به عنوان سرمایۀ بسیار بزرگی یاد کرد که ارتباط فعالیت صنعتی آنان با دانشگاه، به نفع صنعت و جامعه است.
گفتنی است در این نشست محورهای انعقاد تفاهم نامۀ همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی  و کارآفرینی مطرح و بررسی شد.