چهار نشست تخصصی در خصوص احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز برگزار شد

۲۳ دی ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۶ کد : ۸۷۰۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۰
چهار نشست تخصصی در خصوص احیای دریاچه ارومیه با محوریت های(کارگروه تخصصی تهیه برنامه افزایش اشتغال و معیشت جایگزین، کارگروه تخصصی شناسایی کانون های ریزگرد و تثبیت آنها، جلسه هماهنگی ستاد احیای دریاچه ا...
چهار نشست تخصصی در خصوص احیای دریاچه ارومیه با محوریت های(کارگروه تخصصی تهیه برنامه افزایش اشتغال و معیشت جایگزین، کارگروه تخصصی شناسایی کانون های ریزگرد و تثبیت آنها، جلسه هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه استانداری و دانشگاه تبریز در خصوص سند آینده، نظارت و پایش اجرای مصوبات و جلسه معرفی ستاد احیای دریاچه ارومیه، برنامه ها و اقدامات آن) با حضور مسئولان و متخصصان این حوزه در دانشگاه تبریز برگزار شد.    
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس خلیل ساعی دبیر شورای فرهنگی اجتماعی احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی در نشست کارگروه تخصصی تهیه برنامه افزایش اشتغال و معیشت جایگزین گفت: نشست های زیادی در شهرستان های مختلف با موضوع احیای دریاچه ارومیه و راه کارهای آن انجام گرفته است و تمام تلاش ستاد این است که تا از تمام ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده و دیدگاه های مختلف را مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: برای انجام مراحل کار پیشنهاد می شود با انتخاب یک منطقه پایلوت، احصای دقیق وضع موجود، مطالعه و ارائه اشتغال و معیشت جایگزین، پایش طرح و تعمیم سایر اولویت های مورد مطالعه قرار گیرد.
دکتر رضا عرب سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این آیین گفت: برای رسیدن به این مهم، باید طرح های ارائه شده دارای ویژگی هایی مانند مشخص بودن میزان آب بری، هدف گذاری اشتغال برای قشر هدف و استفاده از تمام ظرفیت ها باشد.
دکتر محمد باقر بهشتی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز از دیگر سخنرانان این نشست بود که همکاری بیش از 600 متخصص در احیای دریاچه ارومیه را کاری بی سابقه خواند و گفت: برای ورود به روستا و انجام طرح جایگزین معیشتی، کاری فرهنگی و اجتماعی لازم است و طرح ها و آموزش های کارشناسی شده ای لازم است تا بتوان اشکالات درآمدی ناشی از تغییر معیشتی را حل کرد.
دکتر حسین کوهستانی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز نیز ضمن اشاره به ساختار جامعه زیستی کشورمان گفت: شهر، روستا و عشایر، سه جامعه زیستی کشورمان هستند که در این میان، روستا از جهات مختلف استقرار جمعیت، تولید، حفظ فرهنگ، فضای جغرافیایی و موارد دیگر قابل بررسی هستند و در این بررسی باید به عوامل تخریب از قبیل بهره کشی بیشتر از زمین، فشار بر منابع و تغییرات سریع فناوری دقت شود.
عضو هیئت علمی و متخصص توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز افزود: پایداری توسعه، اجرای صحیح طرح ها، استفاده از تجارب جهانی، اجرای مطالعات وسیع برای ورد به روستا و ارزیابی و ظرفیت سنجی در کنار اجرای کار که شناسایی افراد، شناسایی منابع و توانمندی های موجود را طلب می کند، برای اجرایی کردن اشتغال و معیشت جایگزین ، از نکات کلیدی و مهم است.
دکتر جواد حصاری عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، دیگر سخنران این مراسم گفت: سرمایه گذاری برای توسعه ناپایدار و لزوم سرمایه گزاری برای رفع بحران دریاچه ارومیه در کنار صنعتی کردن روستاها و متنوع سازی اقتصاد روستایی از مسایلی است که باید به آن توجه شود.
وی همچنین به چالش های برون روستایی از قبیل عوامل انسانی، عوامل اقتصادی و مالی و عوامل امکانات و تسهیلات و چالش های درون روستایی همچون عوامل محیطی، عوامل انسانی، عوامل تکنولوژی و عوامل اقتصادی و مالی پرداخت و  افزود: ایجاد صنایع تبدیلی مناسب در روستاها، بهره گیری از فعالیت های صنایع بزرگ در روستاها، توسعه سرمایه گذاری و ایجاد نوآوری و بومی سازی فناوری های مدرن، از جمله راهکارهایی است که می توان در خصوص مشاغل جایگزین از آنها بهره برد.
مهندس محمدرضا  سیابانی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی نیز به ارائه راهکارهای مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای پرداخت و گفت: نیاز سنجی آموزشی، تامین اعتبار ، جذب و تربیت مربیان، اجرای آموزش های مورد نیاز و ارزیابی کارآیی از عمده همکاری های سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای احیای دریاچه ارومیه است.
وحید مهدی نیا، مجری طرح اشتغال و معیشت جایگزین نیز در خصوص ابعاد و ضرورت تغییر الگوی اشتغال و معیشت ساکنان حوضه ابریز دریاچه ارومیه و توجه به توسعه درونی روستاها در آماده سازی معیشت روستایی برای عبور از بحران حاضر و ایجاد کانون های مدیریت بحران در روستاهای منطقه توضیحاتی مفصل ارائه نمودند.
همین گزارش حاکی است: نشست کارگروه تخصصی شناسایی کانون های ریزگرد و تثبیت آنها نیز با هدف بررسی نظرات متخصصین و کارشناسان داخل دانشگاه، دانشگاه های منطقه و دستگاه ها و ارایه طرح های پیشنهادی صورت گرفت.
جلسه هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه استانداری و دانشگاه تبریز در خصوص سند آینده، نظارت و پایش اجرای مصوبات هم در زمینه نحوه همکاری دانشگاه از نکته نظر پایش علمی کلیه طرح های مصوب ستاد احیاء توسط دانشگاه تبریز با هماهنگی استانداری و نحوه انجام قرارداد همکاری برگزار شد.
گفتنی است جلسه معرفی ستاد احیای دریاچه ارومیه، برنامه ها و اقدامات آن نیز با حضور مدیران گروه های مرتبط با امور دریاچه در خصوص خشکیدگی و اثرات آن و معرفی فعالیت و کارهای انجام یافته توسط ستاد احیای دریاچه برگزار شد.