چاپ مقاله استادان دانشگاه خوارزمی درمعتبرترین مجله استروفیزیک جهان

۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۳ کد : ۸۶۷۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۹۵
مقاله اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درمعتبرترین مجله استروفیزیک جهان چاپ شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحسن مهدیان رئیس پژوهشکده پلاسمای دانشگاه خوارزمی گفت: استادان دانشکده فیزیک و پژوهشکد...
مقاله اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درمعتبرترین مجله استروفیزیک جهان چاپ شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحسن مهدیان رئیس پژوهشکده پلاسمای دانشگاه خوارزمی گفت: استادان دانشکده فیزیک و پژوهشکده پلاسمای دانشگاه، دکترحسن مهدیان، دکترکمال حاجی شریفی و دکترعلی حسن بیگی موفق به چاپ مقاله ای تحت عنوان:
“Induced maximum magnetic field  in cosmic outflow system by a relativistic current filamentation instability: exact analytical model”درمعتبرترین مجله استروفیزیک جهان The Astrophysical Journal منتسب به جامعه استرو فیزیک آمریکا با ضریب تاثیر شش/ هفتاد وهفت (impact factor6.77)  شدند.
پژوهشگران دانشگاه خوارزمی دراین پژوهش با حل تحلیلی کامل ناپایداری ویبل ناشی ازبرخورد پوسته های پلاسمایی، به عنوان محتمل ترین عامل درپیدایش میدان های مغناطیسی بسیاربزرگ درفضای کهکشانی، بزرگترین میدان مغناطیسی کلاسیکی قابل مشاهده درفضاهای کهکشانی توسط این پدیده را پیش بینی کرده اند.