چاپ مقالات ISI عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجلات معتبر در حوزه فناوری نانو

۲۲ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۲ کد : ۸۶۶۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۸۶
بیش از ۲۰ مقاله ISI عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشمند برتر نانو کشور در مجلات بسیار معتبر در حوزه فناوری نانو در یک سال گذشته به چاپ رسیده است.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر حامد اک...
بیش از ۲۰ مقاله ISI عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشمند برتر نانو کشور در مجلات بسیار معتبر در حوزه فناوری نانو در یک سال گذشته به چاپ رسیده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر حامد اکبرزاده عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری توانست در یک سال گذشته بیش از ۲۰ مقالهISI معتبر در زمینه نانو را که ۱۳ مقاله Q1 و مابقی Q2می باشند ،به چاپ برساند. 
همچنین وی در یک سال گذشته به عنوان دانشمند برتر نانو از سوی ستاد نانو جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده و از گرنت های پژوهشی این ستاد استفاده کرده است.