جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست سرپرست دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارشد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۸ کد : ۸۶۳۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۲۴
اولین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان  سیستان وبلوچستان در سال جاری به ریاست دکتر بندانی سرپرست دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارشد.به گزارش روابط عمومی  وزا...
جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست سرپرست دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارشد
اولین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان  سیستان وبلوچستان در سال جاری به ریاست دکتر بندانی سرپرست دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی  وزارت علوم ،در این جلسه که با حضور نمایندگان فرهنگی ادارات و نهادهای فرهنگی استان انجام شد مهمترین دستاوردهای بدست آمده از کارهای کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته توسط مهندس مرعشی دبیر این کمیته به اطلاع رسید.
همچنین در این جلسه مهمترین طرح ها و برنامه های در دست اقدام و بسته های فرهنگی جهت برنامه ریزی 4 ساله مطرح و قرار بر پیگیری آن گردید. در بخش دیگری از این جلسه نمایندگان ادارات به ارائه نظرات وپیشنهادات خود در زمینه طرح ها و راهکارهایی که در سال گذشته تصویب و اجرایی نشد را مطرح نمودند و خواستار گسترش فضاهای آموزشی، راه اندازی اتاق های فکر ،تبلیغات وبرنامه ریزی های بیشتر تمامی ادارات وارگان های استانی شدند. 
حجت الاسلا م والمسلمین کیخا معاون فرهنگی دانشگاه نیز گزارشی از برنامه های فرهنگی وکارگاههای دانشجویی که از سوی معاونت فرهنگی واجتماعی  دانشگاه سیستان وبلوچستان انجام شده را به استحضار رساند.
دکتر بندانی رییس کمیته فرهنگی وپیشگیری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استات سیستان و بلوچستان  در جمع بندی این جلسه گفت:امید است اجراءوبرگزاری دستورات این جلسه در جهت پیشگیری وارتقای فرهنگی استان موثر ومفید باشد.