جلسه نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۲ کد : ۸۶۰۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۰۰
جلسه نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر بصیری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، این جلسه را به عنوان آخری...
جلسه نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر بصیری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، این جلسه را به عنوان آخرین جلسۀ شورای فرهنگی در سال 93 اعلام کرد و به ارائه گزارشاتی در حوزه فرهنگی دانشگاه پرداخت.
در ادامه یوسف ‌زاده مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان تقاضای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه را جهت تشکیل کانون مستقل مطرح کرد و تقاضای گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی را جهت افزایش بودجه در جلسه  مطرح کرد.
پس از طرح این مسائل، به موضوع اصلی جلسه، یعنی نقد و بررسی  طرح صیانت از حقوق شهروندی، پرداخته شد.
در ادامه مصادیق پوشش ویژه دانشجویان که از موارد ذکر شده در طرح صیانت بوده ،مورد نقد و بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
سپس هاشمی رئیس هیئت بازرسی استانداری کرمان، پس از ذکر مقدماتی در مورد طرح مذکور، در پاسخ به انتقادات اعضای شورا فرهنگی دانشگاه اظهار داشت: به منظور اجرای این طرح 5 هیأت بازرسی تشکیل شد که چند تن از استادان دانشگاه نیز در این هیئت‌ها حضور داشتند.
وی در ادامه افزود: در صورت وجود اعتراض، هیئت بازرسی حاضر به پاسخگویی در مورد امتیازات مکسوبه می ‌باشد و با حضور رئیس گروه بازرسی هر سازمان به اعتراضات رسیدگی خواهد شد.
اعضای حاضر در جلسه اظهار داشتند که معیارهای بررسی شده در این طرح، از جمله موارد مربوط به تعریف ارباب رجوع، با دانشگاه سازگاری ندارد و خواهان اصلاح آیین‌ نامه و تشکیل کمیتۀ مشترک از طرف دانشگاه و استانداری بدین منظور شدند.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، اعضای شورای فرهنگی و هاشمی رئیس هیئت بازرسی استانداری کرمان تشکیل شد.