جلسه ارتقای دوره‌های کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۸ کد : ۸۵۴۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۸
جلسه ارتقای دوره‌های کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف افزایش کیفیت آموزش‌های مهارتی درس کارورزی، پیشنهاد و بهبود کیفی فرآیندهای آموزشی دانشجویان مراکز زیر مجموعه موسسه صنعت و معدن برگزار شد....
جلسه ارتقای دوره‌های کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف افزایش کیفیت آموزش‌های مهارتی درس کارورزی، پیشنهاد و بهبود کیفی فرآیندهای آموزشی دانشجویان مراکز زیر مجموعه موسسه صنعت و معدن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه، مباحثی از جمله جانمایی محل اجرا، پیشنهاد برای بازنگری سرفصل‌های کارورزی دانشجویان، ایجاد دفتر یا اداره کل برنامه ریزی شغلی، ارائه تسهیلات مناسب برای دانش آموختگان بخش صنعت و معدن، تعیین ابزارها و الزاماتی برای مراکز تحت پوشش برای اجرای صحیح دوره کارورزی مطرح شد.
مهندس معصومیان سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسه با اشاره به اینکه اصلاح فرمت‌های درخواست دوره از اولویت‌های دفتر گسترش بوده است، گفت: در فرمت‌های جدید سعی خواهد شد تا دستگاه متقاضی نیز در خصوص درخواست رشته‌های مراکز، حق اظهارنظر داشته باشد و به گونه‌ای عمل می شود که مراکز از دل صنعت باشند.
وی افزود: مراکز در اجرای دوره‌های کارورزی باید ماهیت دانشگاه را در نظر گرفته و دوره‌های کارورزی باید در راستای افزایش کیفی مراکز باشد.
مهندس جمالزاده سرپرست دفتر برنامه ‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز با بیان اینکه مؤسسه صنعت و معدن در بخش صنعت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی دارد، گفت: باید از این ظرفیت ها برای رشد دانشجویان استفاده کرد.
گفتنی است این نشست با حضور رئیس مؤسسه صنعت و معدن، سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه جامع تشکیل شد.
 

( ۲ )