ثبت یازدهمین شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک

۱۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۷ کد : ۸۳۹۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۱۱
یازدهمین شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک ثبت شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درجلسه کارگروه نظارت وارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، شرکت دانش بنیان الو متال عضو ...
ثبت یازدهمین شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک
یازدهمین شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک  ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درجلسه کارگروه نظارت وارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، شرکت دانش بنیان الو متال عضو مرکز رشد دانشگاه اراک به مدیریت دکترقاسم عیسی آبادی عضو هیئت علمی گروه متالوژی دانشکده فنی ومهندسی موفق به اخذ شرکت دانش بنیان شد.
گفتنی است با ثبت این شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک تعداد  شرکت دانش بنیان فعال به یازده شرکت می رسد.

( ۱ )