توسعه آموزش‌های عالی کوتاه ‌مدت مهارتی در سال 1393در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۷ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۳:۰۶ کد : ۸۲۰۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۴۰
<span id="ms-rterangepaste-start"></span> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 12pt">آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی <span> </span>محور فعالیت های آموزشی مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص در سال 1393میباشد.</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 12pt"></span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 12pt">به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، با توجه به نامگذاری سال 93 به نام آموزش های پود</span></div> ...
آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی  محور فعالیت های آموزشی مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص در سال 1393میباشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، با توجه به نامگذاری سال 93 به نام آموزش های پودمانی و آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی و عالی آزاد از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و نیز مأموریت های مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص درخصوص آموزش های عالی کوتاه مدت مهارتی، محور فعالیت های سال 1393 این مرکز، توسعه کمی و کیفی این آموزش ها قرار خواهد گرفت.
 علی معصومیان رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص افزود: توسعه دوره های عالی کوتاه مدت مهارتی برای ایجاد اشتغال پایدار و نیز ثروت آفرینی ازطریق این آموزش ها بسیار ضروری بوده و این امر با حضور موسسات آموزش عالی آزاد و نیز مراکز  آموزش علمی کاربردی به صورت شایسته انجام خواهد پذیرفت.
معصومیان برنامه ریزی فعالیت های سال آینده مرکز را در جهت تحقق ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و نیز توانمند سازی سرمایه انسانی دانست.