تقویت رشته های موجود در دانشگاه مازندران

۱۵ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۹ کد : ۸۱۱۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۳۴
دکترشادمهر میردار معاون آموزشی دانشگاه مازندران گفت: درصدد تقویت رشته های موجود در دانشگاه هستیم به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمیردار دراولین نشست خبری رئیس و معاونان این دانشگاه با اشاره ب...
دکترشادمهر میردار معاون آموزشی دانشگاه مازندران گفت: درصدد تقویت رشته های موجود در دانشگاه هستیم
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمیردار دراولین نشست خبری رئیس و معاونان این دانشگاه با اشاره به این مطلب که به دنبال کیفیت هستیم، گفت: اگر دنبال آمار باشیم شاید از مسیر اصلی بهبود کیفیت آموزش غافل شویم.
وی با اشاره به برنامه افق 1404 و طرح نقشه جامع علمی دانشگاه، افزود: دو برنامه پنج ساله را در حال برنامه ریزی داریم و در صدد آن هستیم که شاخص های کمی را در راستای شاخص های کیفی قرار دهیم.
دکتر میردار درادامه گفت: نسبت استاد به دانشجو، نسبت استاد به کارمند و نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشجویان دوره کارشناسی باید تقویت شده که این شاخص ها به بهبود کیفیت آموزش کمک خواهد کرد.
معاون آموزشی دانشگاه مازندران به سیاست های جذب هیئت علمی در دانشگاه پرداخت و گفت: درصدد تقویت آن دسته از رشته هایی هستیم که در دانشگاه موجود است ولی عضو هیئت علمی برای این رشته ها نداریم، بنابراین می توان گفت که برنامه ریزی کاملا بصورت هدفمند صورت می گیرد که جذب هیئت علمی به جای هدایت به سمت دانشجویان دوره دکتری یا جذب مربیان بصورت جذب اعضای هیئت علمی دارای مدرک PHD در رشته هایی که تقاضا محور هستند محقق گردد.
وی افزود: بازنشسته شدن اعضای هیئت علمی برابر قانون خواهد بود و ما نمی توانیم فارغ از بحث های قانونی در خصوص بازنشستگان اعضای هیئت علمی عمل کنیم.
دکتر میردار با ارائه این مطلب که سیاست ما بسته شدن درب گروه های آموزشی برای تزریق نیرو های جوان و تازه نفس نیست، گفت: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه 38 یا 39 به یک است که در صدد آن هستیم این عدد را بهبود بخشیم تا به کیفیت آموزشی دانشگاه کمک شود.