تقدیر از کارکنان حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۳ کد : ۸۰۸۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۱۸
دکترجلیل وند رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار گفت: روابط عمومی مدرن و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در رو...
دکترجلیل وند رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار گفت: روابط عمومی مدرن و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در روزارتباطات و روابط عمومی طی نشستی با کارکنان حوزه ریاست و روابط عمومی  نقش و جایگاه روابط عمومی در جامعه دانشگاهی را به عنوان هنر هشتم ارج نهاد.
وی با قدردانی از مجموعه روابط عمومی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، افزود: این حوزه درسال تحصیلی گذشته با انسجام و شکل گیری هویت سازمانی خود نقش بی بدیلی را درمعرفی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در رسانه ملی، سطح منطقه، و دانشجویان ایفا کرده و فعالیت قابل تقدیری داشته است.
دکترجلیل وند اهمیت کار روابط عمومی در عصر ارتباطات و دورانی که اطلاع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است را دو چندان عنوان کرد و روابط عمومی مدرن و برنامه ریزی شده را یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار دانست که می تواند حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان جامعه دانشگاهی را تکمیل کرده و همچنین درمعرفی سازمان و ارتباط منطقی آن در جامعه نقش چشمگیر و ارزشمندی داشته باشد.