تقدیر مؤسسه‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از کارشناس آمار دانشگاه شهرکرد

۲۵ آبان ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۲ کد : ۸۰۵۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۲
حجت‌ا... حیدری‌گرم‌دره کارشناس آمار و اطلاعات دانشگاه شهرکرد از سوی رئیس مؤسسه‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد تقدیر قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر نسرین نورشاهی رئیس مؤسسه‌...
حجت‌ا... حیدری‌گرم‌دره کارشناس آمار و اطلاعات دانشگاه شهرکرد از سوی رئیس مؤسسه‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر نسرین نورشاهی رئیس مؤسسه‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، به پاس مشارکت فعال در جمع‌آوری و ارسال آمارهای مورد نیاز و مسئولیت‌پذیری و تعامل در ساماندهی آمار آموزش عالی کشور جهت بهبود نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در نامه‌ای به دکتر شامحمدی سرپرست دانشگاه شهرکرد ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در زمینه‌ ساماندهی آمار در دانشگاه شهرکرد از حجت‌ا... حیدری‌گرم‌دره کارشناس آمار و اطلاعات این دانشگاه نیز با ارسال لوح سپاس تقدیر و تشکر کرد.