تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و دانشگاه شاهرود

۲۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۴ کد : ۷۹۹۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۱
دکترمحمود رحیمی مدیرروابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه شاهرود از امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی- پژوهشی بین این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه شاهرو...
دکترمحمود رحیمی مدیرروابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه شاهرود از امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی- پژوهشی بین این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شاهرود، دکتررحیمی دراین خصوص گفت: تفاهم نام همکاری های علمی- پژوهشی ازجمله برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی، مسابقات علمی، برگزاری همایش و جشنواره های آموزشی و پژوهشی بین این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به امضا رسید.
وی افزود: ایجاد زمینه مناسب برای گسترش ارتباط دوجانبه بین دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شاهرود دربخش های مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی در زمینه های مورد علاقه طرفین  را می توان از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
دکتررحیمی گفت: موضوع همکاری تفاهم نامه نیز استفاده از توانایی های علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری طرفین جهت انجام فعالیت های مورد توافق است.
مدیرروابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه شاهرود گفت: تفاهم نامه همکاری بین این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از تاریخ امضای قرارداد به مدت چهارسال بوده و با اعلام قبلی و موافقت کتبی طرفین قابل تمدید یا فسخ خواهد بود.