تفاهم نامه همکاری مابین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و پژوهشگاه مواد وانرژی منعقد شد

۲۱ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۵۲ کد : ۷۹۸۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۶۷
تفاهم نامه همکاری در راستای اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر افزودنیها(  اکسید بور، اکسید روی) بر روی رفتار سینتز و خواص دی الکتریک تیتانات منیزیوم نانو ساختار» مابین پژوهشگاه مواد وانرژی&...
تفاهم نامه همکاری در راستای اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر افزودنیها(  اکسید بور، اکسید روی) بر روی رفتار سینتز و خواص دی الکتریک تیتانات منیزیوم نانو ساختار» مابین پژوهشگاه مواد وانرژی  و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور امضا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هدف از این طرح، بررسی اثر افزودنیها (اکسید بور، اکسید روی) بر روی رفتار سینتز و خواص دی الکتریک تیتانات منیزیوم نانو ساختار تهیه شده به روش مکانوشیمیایی و رسوب شیمیایی همزمان است تا در نهایت یک نمونه با ریزساختار وخواص دی الکتریک مناسب تهیه شود.
بر این اساس، این تفاهم نامه به مبلغ یکصد میلیون ریال و مشتمل بر هزینه هایی است که در صورت تامین اعتبار، از محل منابع صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تامین و  بر اساس ماده پنجم این تفاهم نامه، تحت عنوان کمک در اختیار پژوهشگاه مواد وانرژی قرار خواهد گرفت.
همچنین در این تفاهم نامه قید شده است: نتایج  اجرای موضوع تفاهم نامه علاوه بر ارائه گزارش مکتوب طرح، منجر به چاپ یک مقاله بین المللی JCR  ISI در سطح  Q1، و ارائه دانش فنی و ساخت نمونه می شود و مدت اجرای این طرح پژوهشی از زمان انعقاد تفاهم نامه 12 ماه و محل اجرای آن پژوهشگاه مواد وانرژی می باشد.
گفتنی است این تفاهم نامه در 9 ماده، 14 تبصره و 4 نسخه تنظیم شده است.