تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با دانشگاه دولتی آستراخان امضا شد

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۳ کد : ۷۹۷۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۲
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با دانشگاه دولتی آستراخان درپایان نشست روسای دانشگاه های حاشیه دریای مازندران در شهر آستراخان روسیه امضا شد. به گزارش روابط عمومی وزا...
تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با دانشگاه دولتی آستراخان امضا شد
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با دانشگاه دولتی آستراخان درپایان نشست روسای دانشگاه های حاشیه دریای مازندران  در شهر آستراخان روسیه امضا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درپی نشست روسای دانشگاه های حاشیه دریای مازندران درشهر آستراخان روسیه تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف علوم کشاورزی  بین دانشگاه دولتی آستراخان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری توسط پروفسور الکساندر پاولویچ لونیوف و دکترمحمدعلی بهمنیار رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری امضا شد.
همچنین دراین تفاهم نامه تبادل دانشجویان تحصیلات تکمیلی با راهنمایی مشترک اساتید دو دانشگاه و اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک مورد توافق قرار گرفت.
گفتنی است قرارداد اجرای اولین پروژه تحقیقاتی مشترک بین دو دانشگاه بر روی سازگاری ارقام مختلف برنج ایرانی و آستراخان بین روسای دو دانشگاه و مجریان مربوطه امضاء شد تا پس از رفع موانع و تهیه تمهیدات لازم در زمان مناسب محل مورد نظر برای کاشت به مورد اجرا گذاشته شود.