تغییرنام پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهیدباهنرکرمان به "پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه"

۲۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۷ کد : ۷۹۱۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۰
براساس موافقت نامه شماره 169377/22/2 مورخ 5 آبان ماه 95، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نام پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهیدباهنرکرمان به "پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه"، تغییر کرد. به گزارش روابط ...
براساس موافقت نامه شماره 169377/22/2 مورخ 5 آبان ماه 95، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نام پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهیدباهنرکرمان به "پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه"، تغییر کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترقاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهیدباهنرکرمان، درخصوص مأموریت‌های راهبردی این پژوهشکده گفت: این پژوهشکده به منظور بهره برداری جامع از کلیه گیاهان در تغییر الگوی کشت در راستای حفظ و بهره وری حداکثری ازمنابع آبی ازطرح‌های فناورانه مرتبط با مأموریت های راهبردی شامل: بهره گیری از فناوری های فیزیولوژی، به نژادی و زیست فناوری درحوزه تولیدات گیاهی با هدف کاهش مصرف و بهره وری حداکثری آب، افزایش پتانسیل عملکرد، تحمل به تنش های زیستی و غیرزیستی و بهبود روش های فرآوری در محصولات باغی و زراعی استراتژیک منطقه جنوب شرق ایران، پتانسیل سنجی گیاهان شورپسند و خشکی پسند بومی منطقه جنوب شرق ایران و گیاهان جدید جهت به کارگیری در فرآیند اصلاح الگوی کشت و احیای طبیعت، گیاهان دارویی (شناسایی، معرفی رویشگاه های مهم، اهلی سازی، تولید ارقام جدید، فرآوری و افزایش ماده مؤثره، اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژی)، شناسایی و حفاظت از ذخایر ژنتیک گیاهی بومی درمعرض خطر انقراض منطقه جنوب شرق ایران، حمایت از طرح های فناورانه محصول محور، طرح های تحقیقی و ترویجی در حوزه تولیدات گیاهی و برنامه های به نژادی مشارکتی که باهدف ارتباط بیشتر دانش و صنعت انجام می شود، حمایت می کند.