تصویب محورهای تفصیلی کلان برنامه های ملی در حوزه آموزش عالی قرآنی

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۵ کد : ۷۹۰۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۸۳
هشتمین جلسه کارگروه توسعه آموزش عالی به ریاست دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه محورهای تفصیلی برنامه های ملی...
تصویب محورهای تفصیلی کلان برنامه های ملی در حوزه آموزش عالی قرآنی
هشتمین جلسه کارگروه توسعه آموزش عالی به ریاست دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه محورهای تفصیلی برنامه های ملی در حوزه آموزش عالی قرآنی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه کارگروه پس از تنقیح و جمع بندی دیدگاه ها، مدل پیشنهادی را برای نحوه اجرای برنامه های ملی مصوب ارائه کند.
همچنین با توجه به اینکه دانشگاه ها و حوزه های علمیه محیط اجرای تمامی این برنامه ها به شمار می روند به منظور زمینه سازی برای اجرای کامل این برنامه ها مقرر شد سازوکار لازم در خصوص برقراری ارتباط و تعامل حوزه های ستادی و صف پیش بینی شود.
دکتر میلی منفرد رئیس کارگروه توسعه آموزش عالی قرآنی کشور هم چنین از تصویب کلیات تشکیل سه کمیته راهبری برای اجرای برنامه های ملی حوزه آموزش عالی قرآنی خبر داد و مأموریت سپاری و جایابی برنامه های دستگاه ها ذیل برنامه های ملی، پیگیری فرایندهای تعیین و تخصیص بودجه به دستگاه ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب را از وظایف این کمیته ها برشمرد.