تشکیل ستاد برنامه ششم توسعه در دانشگاه شهید باهنرکرمان

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۸ کد : ۷۸۶۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۹
در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دکترطاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنرکرمان با تعدادی از روسای آموزش عالی استان کرمان ستاد برنامه ششم توسع...
تشکیل ستاد برنامه ششم توسعه در دانشگاه شهید باهنرکرمان
در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دکترطاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنرکرمان با تعدادی از روسای آموزش عالی استان کرمان ستاد برنامه ششم توسعه را تشکیل داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر طاهر؛ دبیر کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: در جلسات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور چندین طرح بررسی شد و طرح آمایش آموزش عالی به تصویب رسید و تغییراتی از قبیل تجهیزات، گسترش آموزش عالی در برنامه 1404 در نظر گرفته شده که در حال انجام است.
وی گفت: دانشگاه شهید باهنر بر اساس افق 1404 یک برنامه راهبردی تدوین کرده است و بر اساس پیش بینی های جمعیت کشور و همچنین جمعیت استان تا افق 1404 برنامه راهبردی دانشگاه ها در حال تدوین است که در آن پیش بینی دانشجو به تفکیک، پیش بینی اعضای هیئت علمی، پیش بینی فضای فیزیکی، پیش بینی کارکنان و مجموع مواردی را که  دانشگاه ها نیاز دارند ، تا سال 1404 بررسی کرده است.
دکتر جلائی؛ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر گفت: برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است و این برنامه قرار است به عنوان برنامه 5 ساله، از سال 96 شروع شود. هم اکنون بخش های مختلفی در استان و کشور در حال تدوین بخش های تفصیلی برنامه ششم هستند که یکی از آن بخش ها به حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی مربوط می شود، بخش آموزش عالی است.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد خاطرنشان کرد: مثل همه اسناد برنامه، این برنامه مربوط به آموزش عالی هم بخشی مربوط به بحث های راهبرد ها، سیاست ها و اقدامات اساسی است که بخشی از آن توسط وزارت علوم آماده شده و یکسری شاخص ها هم تعریف شده که این شاخص ها در این سند تفصیلی آمده است.
دکتر جلائی افزود: تمام این سند تفصیلی برش استانی دارد و این برش های استانی مربوط به هر کدام از دستگاه هایی هستند که به نوعی آن بخش را متولی اند و به نوعی دارند آن مرکز را هدایت می کنند.
وی گفت: قسمت مربوط به آموزش عالی با مسئولیت دانشگاه شهید باهنر، مقرر شد که برش استانی مربوط به آموزش عالی را طبق جداول که پیوست است مقادیر شاخص ها در بیاید و اعداد تفصیل شود و نهایتا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال شود.
دکتر جلائی گفت: باید جداول را دقیق و مستدل وارد کنیم، زیرا کمک می کندتا در آینده بتوانیم از منابع مالی کشور هم استفاده کنیم، هرچند هم برنامه های توسعه عموما در بهترین شرایط تا70% به آنچه که هدف گذاری می شوند محقق میشود.