تست تجهیزات پزشکی کشور در آزمایشگاه‌های مرجع انجام می‌شود

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۸ کد : ۷۸۲۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۹۹
با دریافت موافقت اصولی اولیه از سازمان غذا و دارو ازین پس تمامی تجهیزات آزمایشگاهی تست تجهیزات پزشکی در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام می‌شود. به گزارش روابط عمومی وزارت عل...
با دریافت موافقت اصولی اولیه از سازمان غذا و دارو ازین پس تمامی تجهیزات آزمایشگاهی تست تجهیزات پزشکی در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با دریافت موافقت اصولی اولیه از سازمان غذا و دارو ازین پس تمامی تجهیزات آزمایشگاهی تست تجهیزات پزشکی اعم از وارداتی و تولید داخل در سطح کشور در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام می‌شود.
بر پایه این گزارش، پس از مکاتبات و تشکیل جلسات متعدد با اداره کل تجهیزات پزشکی، این آزمایشگاه موفق به کسب موافقت اصولی اولیه سازمان غذا و دارو در این خصوص شده‌است.
به استناد ماده پنج از فصل دوم آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری آزمایشگاه‌های همکار و مجاز کنترل مواد اولیه و فرآورده‌های اشاره شده در ابلاغیه 101/683 مورخ 15 مرداد 92 و درخواست این اداره کل، با عملکرد کلیه آزمون‌های بیومکانیک و بیوالکتریک در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و با رعایت دقیق و کامل مفاد آیین‌نامه سازمان غذا و دارو وزارت متبوع موافقت اصولی به عمل آمد.
اعتبار این گواهی‌نامه یک سال است و آزمایشگاه مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می‌بایست طی این مدت برای احراز صلاحیت هنگام صدور پروانه بهره‌برداری به تجهیز موارد تعهد شده در متن قرارداد اقدام کند.
همچنین گواهی تایید صلاحیت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با اجرای کامل مقررات اداره استاندارد، برای آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی مستقر در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تمدید شد.