ترجمه روسی کتاب های «مطالعات اسلامی در غرب» و «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن» از سوی سازمان سمت منتشر شد

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۴ کد : ۷۸۱۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۰۴
کتاب «مطالعات اسلامی در غرب» و «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن» (جلد اول) با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انست...
ترجمه روسی کتاب های «مطالعات اسلامی در غرب» و «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن» از سوی سازمان سمت منتشر شد
 کتاب «مطالعات اسلامی در غرب» و «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن» (جلد اول) با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انستیتو شرق‌شناسی مسکو در روسیه، به زبان روسی ترجمه و منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، کتاب مطالعات اسلامی در غرب نوشته دکتر محسن الویری توسط سازمان «سمت» برای دانشجویان روس‌زبان و سایر علاقه‌مندان به این حوزه مطالعاتی، تدوین و منتشر شده است.
مطالعات اسلامی در غرب در شش فصل به موضوعاتی چون شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی: مفاهیم و کلیات، پیشینه مطالعات شرقی در غرب و بررسی تأثیر آن در مطالعات اسلامی، دیدگاهها درباره مراحل مطالعات اسلامی در غرب، حوزه‌ها و زمینه‌های مطالعات اسلامی، انواع فعالیتهای اسلام‌شناسی و انگیزه‌های آن، تأثیر مطالعات اسلامی در جهان اسلام و موضع بایسته نسبت به آن پرداخته است.
این کتاب، هفتمین کتابی است که «سمت» به زبان روسی ترجمه و منتشر نموده و پیش از این سازمان مطالعه و تدوین «سمت» با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی روسیه کتابهای علوم قرآنی، آشنایی با علوم اسلامی، فلسفه مقدماتی، پول در اقتصاد اسلامی و خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی را نیز به زبان روسی منتشر کرده است.
کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد اول) نیز با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت تدوین و به چاپ رسیده، توسط بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انستیتو شرق‌شناسی مسکو در روسیه ترجمه و منتشر شده است.
مجموعه پنج جلدی آرای تربیتی دانشمندان مسلمان مسیر تاریخی اندیشه‌های تربیتی حدود سی متفکر و مربی اسلامی را در دوره اول یعنی از آغاز شکل‌گیری اندیشه‌ اسلامی تا قبل از تماس با تحولات علمی و فنی غرب ترسیم می‌کند و چگونگی تأثیر آرای فلسفی را بر دیدگاه‌های خاص تربیتی در اندیشه هر متفکّر نمایان می‌سازد. این مجموعه به روش توصیفی آرا و اندیشه‌های برخی از متفکران برجسته را گزارش می‌دهد. 
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد اول این مجموعه پنج جلدی است که به آرا و اندیشه‌‌‌‌‌های متفکرانی چون جاخط، ابن سحنون، فارابی، قابسی، اخوان الصفا و ابن‌سینا می‌پردازد.
گفتنی است انتشار این کتاب ادامه کتاب‌هایی است که پیش از این بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انستیتو شرق‌شناسی مسکو در حوزه علوم اسلامی به زبان روسی منتشر کرده‌اند.