تدوین طرح جامع دانشگاه یزد در چارچوب برنامه های جدید وزارت علوم

۱۴ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۴۶ کد : ۷۸۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۴۹
اعضای شورای دانشگاه یزد با بررسی ضرورت ها و الزامات تدوین یک طرح جامع در چارچوب اهداف و برنامه های جدید وزارت علوم بر دو اصل محوری "مدیریت مبتنی بر عملکرد" و "عملکرد در راستای برنامه" تأکید کردند....
اعضای شورای دانشگاه یزد با بررسی ضرورت ها و الزامات تدوین یک طرح جامع در چارچوب اهداف و برنامه های جدید وزارت علوم بر دو اصل محوری "مدیریت مبتنی بر عملکرد" و "عملکرد در راستای برنامه" تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد مهدی لطفی ، مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد در این جلسه با تأکید بر برنامه محوری در دوره جدید، گفت: حوزه های مختلف ستادی وزارت دانشگاه ها را رصد می کنند و عملکردها را مورد توجه قرار می دهند، همچنین " تصویب رشته ها و مجوز ایجاد و توسعه گروه ها و دانشکده ها" با ضابطه مندی بیشتری از سوی دفتر گسترش آموزش عالی صورت می گیرد.
دکتر لطفی افزود: "نظام های پذیرش دانشجو" در حال بازنگری است و حتی "تصویب پروژه های عمرانی" جدید در راستای طرح جامع صورت می گیرد. وی با اشاره به تغییرات بنیادی در نظام بودجه ریزی تصریح کرد: نظام بودجه ریزی نیز در حال تغییر از شیوه"تاریخی" به "عملکردی" است.
وی ادامه داد: در دوره جدید پژوهش، فنآوری و کارآفرینی مبتنی بر "تقاضا و نیاز جامعه" تبدیل به ضرورت شده است و با وجود اینکه کسب "شرایط مالی پایدار" با افزایش درآمد اختصاصی به 40 درصد بودجه در برنامه پنجم تکلیف شده است اما وزارت علوم هدف 50 درصد را دنبال می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه "مدیریت مبتنی بر عملکرد" و "عملکرد در راستای برنامه" سرلوحه برنامه های مدیریت جدید دانشگاه قرار دارد افزود: با توجه به چشم انداز اعلام شده در دوره جدید بدون داشتن "برنامه، اهداف و شاخص های عملکردی" مشخص و پایش مستمر آن ها نه حرکت در مسیر چشم انداز و نه کسب بودجه و امکانات.میسر است .