تاکید مدیر کل فناوری وزارت علوم بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۶ کد : ۷۶۷۵ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۸۱
<div dir="None">دکترمصطفی کریمیان اقبال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت‌علوم دردانشگاه یزد گفت: امروزه بحث تعامل با دانشگاه ها دراولویت پارک های علم و فناوری و فناوری های دانش بنیان است و دانشگاه ها باید در</div> ...
دکترمصطفی کریمیان اقبال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت‌علوم دردانشگاه یزد گفت: امروزه بحث تعامل با دانشگاه ها دراولویت پارک های علم و فناوری و فناوری های دانش بنیان است و دانشگاه ها باید درسیاستگذاری های پارک های علم و فناوری مشارکت کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر کریمیان اقبال در جمع اساتید و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه یزد گفت: با اینکه شرایط کنونی نیز دارای فرصت ها و چالش هایی در حوزه فناوری است با این حال نسبت به سال 1384 پیشرفت های عظیم و مثبتی در زمینه فناوری های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری حاصل شده است به طوری که درحال حاضر قوانینی مبنی برحمایت بخش خصوصی و حمایت از فناوری و شرکت های دانش بنیان را داریم همچنین پارک علم و فناوری و مراکز رشد بیشتر شناخته شده هستند درعین حال با چالش هایی همچون ارتباط ناکافی با مراکز پژوهشی مواجه هستیم.
وی افزود: در صورتی که زیرساخت ها فراهم باشد باید جریان دانش به بازار راه پیدا کند و باید دراین راستا دانشجویانی با پژوهش کاربردی و آموزش حرفه ای تربیت شوند که نیاز بازار را پاسخگو باشند و این تنها را ه نزدیک شدن دانشگاه به صنعت است.
دکتر کریمیان اقبال گفت: دانشگاه های ما باید در پی تغییر و انعطاف با شرایط فناوری روز باشند و این یک بحث ضروری است بنابراین باید دانشگاه ها به دنبال تجاری سازی نتایج تحقیقاتی خود باشند و تحقیقات صرفا به مقاله های  آی اس آی تبدیل نشود و به تولید ثروت بیانجامند.
مدیرکل فناوری وزارت علوم، گفت: در دنیا انتقال تکنولوژی از دانشگاه به بازار بسیار مورد استقبال و گسترش است و برای شناسایی اساتید فعال دراین زمینه به شدت تلاش می شود. وی افزود: در کشور ما نیز راه به لحاظ مدل عملیاتی باز شده است و همکاری اساتید در بحث راه اندازی شرکت های دانش بنیان را می طلبد.
دکترکریمیان اقبال گفت: تا کنون برای شکل گیری این جریان، دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه صنعتی اصفهان را انتخاب کرده ایم و در دوره های بعد تعداد بیشتری از دانشگاه ها را دخیل خواهیم کرد و برای تحقق دانشگاه کارآفرین باید کارمندپروری جای خود را به کارآفرین پروری بدهد و حتی سرفصل دروس در دانشگاه مطابق با نیاز مراکز نوآوری و بازار و ضرورت جامعه تغییر کرده و سازگار شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالات اساتید گفت: باید با قوانین و شرایط موجود با ایجاد خلاقیت راه را برای پیشرفت باز کرد و  دولت نیز باید به مردم اعتماد کند  تا هنر، صنعت، اقتصاد رشد کند.
همچنین دراین دیدار دکتر محمد صالح اولیا سرپرست دانشگاه یزد نیز به اهداف خود دراین دانشگاه اشاره کرد و گفت: هدف اصلی، قرار گرفتن دانشگاه یزد در بین 10 دانشگاه برتر کشور در چشم انداز پنج سال آینده است و همچنین به دنبال تبدیل دانشگاه یزد به دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اهداف جنبی در کنار اهداف اصلی دانشگاه یزد هستیم که در این راستا وظایف و ماموریت ها باید شکلی جدید به خود بگیرد تا دانشگاه به سوی  فناوری های دانش بنیان حرکت کند.
دکتر اولیا انجام این دیدار را آغاز همکاری های بیشتر با وزارت علوم برای تبدیل دانشگاه یزد به یک دانشگاه کارآفرین عنوان کرد و گفت: این دیدار نقطه شروعی است برای ادامه همکاری ها با وزارت علوم تا فناوری های دانش بنیان را در دانشگاه یزد گسترش دهیم و فضای دانشگاه را برای ورود به حوزه فناوری و کارآفرینی آماده کنیم.