تامپسون رویترز (ISI) مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) را به عنوان مقاله پراستناد معرفی کرد

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۳ کد : ۷۶۵۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۰۱
تامپسون رویترز (ISI) مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) را به عنوان مقاله پراستناد (Highly cited) و مقاله داغ (Hot paper) معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این مقاله تحت عنوان ...
تامپسون رویترز (ISI) مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) را به عنوان مقاله پراستناد (Highly cited) و مقاله داغ (Hot paper) معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این مقاله تحت عنوان Optimization of a solar micro CCHP based on Organic Rankine Cycle for domestic application توسط دکتراحمدی عضو گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی ـ مهندسی دانشگاه الزهرا (س) نگارش شده است.
گفتنی است این اولین مقاله دانشگاه الزهرا (س) می باشد که در عین حال که پراستناد است از طرف ESI به عنوان مقاله داغ نیز معرفی شده است.